Ex Enclosures Plastic AX, Empty Enclosure with Hinged Door

Ex Enclosures Plastic AX, Empty Enclosure with Hinged Door

Ex enclosures with hinged door, plastic

Order no. Width Height Depth
9202100 250 mm 350 mm 150 mm
9203100 300 mm 400 mm 200 mm
9204100 400 mm 400 mm 200 mm
9205100 400 mm 600 mm 200 mm
9206100 600 mm 600 mm 200 mm
9207100 500 mm 500 mm 300 mm
9208100 600 mm 800 mm 300 mm
9209100 800 mm 1,000 mm 300 mm